TjueFjorten (Twenty Fourteen)

For videos and English text, see below.

TjueFjorten

2014 - 2015

I prosjektet TjueFjorten portretteres et utvalg haugesundere gjennom korte videofilmer.
De representerer det mangfoldet Haugesund består av og er ulike i alder, yrke, sosial klasse og økonomi, etnisk og kulturell bakgrunn, etc.
De snakker om sin virkelighet, livssituasjon, drømmer, gleder og frustrasjoner som innbyggere i Haugesund. Og de får ytre seg om saker som er viktige for dem.

Alle filmene er vist for bystyret i Haugesund og på ulike steder i byens offentlige rom, samt på lokal-TV.
Jeg har laget de fleste videoene, men elever fra Media og Kommunikasjonslinja ved Vardafjell vgs har også bidratt med noen.

Prosjektet var opprinnelig tenkt som en del av Transparens 2014 og dermed knyttet opp til grunnlovsjubileet. Jeg trengte mer tid til prosjektet, som ble avsluttet høsten 2015.

Prosjektets hjemmeside: www.tjuefjorten.no

ENGLISH: "TwentyFourteen" (2014)

2014 - 2015

In the project TjueFjorten a selection of citizens of Haugesund is portrayed through short video films. They represent the diversity of Haugesund and are of different ages, professions, social class and economy, ethnic and cultural backgrounds etc.
They talk about their reality, life situation, dreams, pleasures and frustrations as citizens of Haugesund. And they are given the opportunity to express themselves about issues that are important to them.

The films are screened for the council of Haugesund and in different places in the town´s public space, and some of them are also shown on the regional TV channel.
I have made most of the videos, but pupils from the Media & Communication department of Vardafjell high school have also contributed with some.

The project was originally conceived as a part of the bigger project Transparens 2014 and linked up to the Norwegian Constitutional Bicentenary in 2014, but I needed more time, so the project was finished by the autumn of 2015.

The project´s web site: http://www.tjuefjorten.no/
Some of the films have English subtitles, and hopefully also the remaining ones will have soon.

Video