Kissing The Sky

For English text, see below.

To videomeditasjoner vist på separatutstilling i Tysvær Kunstlag i 2016 - en utstilling som for øvrig var dominert av kulltegninger (se mer)
Jeg søkte et uttrykk og en presentasjonsform som skulle kommunisere tett med kulltegningene. Flatskjermen hang midt i rekken av kulltegninger, nesten som om den var et innrammet bilde selv. Dimensjonene var ikke særlig annerledes enn tegningene, og som tegningene var videoene holdt i svart-hvit. Også motivmessig var de nært beslektet med tegningene.
Som betegnelsen «videomeditasjon» tilsier er uttrykket neddempet og relativt stillestående.

1: Utdrag fra Kissing The Sky 1 (Jeg regner med at dere klarer å gjette hva som skjer før og etter.)
2: Kissing The Sky 2

ENGLISH:
Two video meditations that were screened at my solo exhibition at Tysvær Art Society in 2016 – an exhibition that was otherwise dominated by charcoal drawings (see more).
My intention was to make the videos communicate with the charcoal drawings – through their looks and the way they were presented. The flat screen was mounted om the wall with drawings on both sides, almost like it was a framed picture itself. The dimensions resembled those of the drawings, and like the drawings the videos was kept in black and white. They were also closely related to the drawings with respect to motifs.
As the name «video meditation» suggests they are rather low-key.

1: Excerpt from Kissing The Sky 1 (I reckon you can guess what happens before and after.)
2: Kissing The Sky 2