Air

For English text, see below.

Festiviteten teater og konserthus, Intimscenen, Haugesund 2004
Forestilling med dansere og musikere fra musikklinjen ved Skeisvang videregående skole - samtidsdans til musikk av Bach.

Tre elementer av tekstil og tynne trelister. Disse elementene kunne brukes hver for seg eller hektes sammen, og de kunne heises opp. Ved hjelp av disse kunne danserne med enkle grep skape og skifte mellom ulike utforminger og uttrykk. Jeg gav dem dette som et verktøy, og det var de selv som stod for den konkrete utformingen av de enkelte scenebildene.
De to oransje hodene er designet av billedkunstner Bodil Sund

ENGLISH
Festiviteten Theatre and Concert Hall, Haugesund 2004 
Performance with dancers and musicians from Skeisvang Secondary School of Music and Dance
Contemporary dance to the music of Bach. 

Three elements made from fabrics and thin wood. These elements could be used separately or hooked together, they could also be hoisted up. With these elements the dancers were able to quite easily create and change between different shapes and expressions. They were like tools given to the dancers, who were the ones actually responsible for the exact design of each different stage “picture”. 
The two orange heads were designed by the artist Bodil Sund. 
The pictures are stills from a video.