Vassvegar

For English text, see below.

Vågåmo skule, Vågå, 2015
Tekniker Erland Røed
Glassarbeid: Glassmester Aspaas, nå Glass & Låsservice

Betongpaviljong. Trebenker rundt et vannbad med en glasskuppel i midten. Kuppelen er også en lysskulptur. Glassfibertak.
Fra taket ”regner” vann ned i form av en rund dusj, som en søyle. Det samler seg i et basseng på toppen av kuppelen, renner ned i vannbadet og videre ned i seks renner i fundamentet, før det resirkuleres.
Den gitte tematikken var tradisjonen med kunstig vanning i Nord-Gudbrandsdalen, ”vassvegane”. Arbeidet referer til dette men har også et globalt samtids- og framtidsperspektiv. Vannets kretsløp kjenner ingen landegrenser, og det som skjer med vannet angår alle.

ENGLISH: "WATERWAYS"
Vågåmo school, Vågå 2015
Technician: Erland Røed
Glass work: Glassmester Aspaas, now Glass & Låsservice

Concrete pavillion. Wooden benches round a glass dome which is also a light sculpture. Roof made of glass fibre.
From the «ceiling» water is «raining» down in the shape of a cirkular shower, like a column. It flows down the sides of the dome and further down to the fundament where it is spread out in six directions through small «canals» before it is recirculated.
The title Vassvegar (waterways) refers to the local tradition of artifical irrigation in the Northern Gudbrandsdalen region, but there is also a contemporary and global perspective to the work. The natural circulation of water is not affected by national borders, and what happens to the water concerns everybody.