Star Stuff

For English text, see below.

Heddal ungdomsskole 2010
Teknikere: Andreas Østebø og Erland Røed

Den gitte tematikken var ”universet”, og en viktig del av utgangspunktet var sitater fra
den amerikanske astronomen Carl Sagan, kjent gjennom Tv-serien ”Kosmos” på 80-tallet.

Ute:
Tekst:

”We are star stuff which has taken its destiny into its own hands”
Carl Sagan

De mørke partiene i ansiktene er av speil, og på dagtid er det speilbildet av himmelen man ser. Uttrykket forandres med skiftende himmel og med betrakterens bevegelser. Fra enkelte vinkler viser også deler av bygningen i speilet.
De lyse partiene er ensfarget hvite på dagtid, men når skumringen kommer trer det gradvis fram et bilde av stjernetåken Orion, samtidig som speilbildet av himmelen blir gradvis mørkere og til slutt svart.

Inne:
Seks elementer montert i gjennomgående nisjer. De består av flere lag akrylglass med utfreste 3D-bilder av ansiktene til seks elever fra skolen (omtrent som topografiske linjer på et kart). Skjulte LED-lys gir ansiktslinjene en lysende farge.
Sitater fra Sagan, Galilei og Einstein er trykket på akrylplatene. Helt bakerst et foto av restene fra den eksploderte supernovaen Vela - ugjennomsiktlig øverst og gradvis mer transparent nedover.
Uttrykket forandrer seg med lysforholdene i rommet. Det oppstår et visuelt spill mellom elementer, lys, refleksjoner og interiør.

ENGLISH
The given theme was «the universe», and an important part of my starting point was quotations from the American astronomer Carl Sagan, known through the TV-series «Cosmos» from the eighties.

Exterior:
Text:

”We are star stuff which has taken its destiny into its own hands”
Carl Sagan

The dark areas of the faces are made of mirrors, and what we see in these during daytime is the mirror image of the sky. Thus the expression changes according to the changing sky and the movements of the beholder. From certain angles parts of the school building also appear in the mirror.
The light areas are plain white during daytime, but as dusk falls, an image of the nebula Orion gradually appears, and the mirror image of the sky turns darker and eventually black.

Interior:
Six objects mounted in niches that run through the wall. They consist of several layers of acrylic glass that make up three dimensional renderings of the faces of six pupils from the school (a bit like topographic lines on a map). Hidden LED lights give the faces a glowing colour.
Quotations from Carl Sagan, Galilei and Einstein are printed on the acrylic glass plates. On the plate at the back a photo of the exploded supernova Vela is printed – opaque at the top and gradually more transparent downwards.
The expressions changes with the light conditions in the room. A visual play is established between the objects, daylight and artificial light, reflections and interior.