Life Size

For English text, see below.

Temporært prosjekt på rådhusplassen i Porsgrunn, 2008
Tekniker: Erland Røed

Jeg tilbrakte noen dager rundt Rådhusplassen, fotograferte folkelivet der og gjorde deretter et utvalg på fem bilder. Ulike personer, ulike aspekter: fem små historier fra plassen.
Figurene ble digitalt bearbeidet, trykket i full størrelse på folie, skåret ut og montert på stående akrylglassplater rundt på plassen.
Hvert enkelt bilde ble plassert på akkurat det samme stedet som personen(e) hadde befunnet seg da bildet ble tatt. En liten tekst på hver akrylplate fortalte det nøyaktige tidspunktet bildet ble tatt (på sekundet).
På den måten ble hvert enkelt objekt en slags "rekonstruksjon" eller "avtrykk av et øyeblikk". Hvert enkelt bilde fortalte at: "Akkurat dette skjedde akkurat her – på akkurat det tidspunktet".
På nattestid var objektene opplyst.

Fotograf: Dag Jensen

ENGLISH
Temporary project at Porsgrunn city square, 2008
Technician: Erland Røed

I spent a few days hanging around the town square, photographed life and people and then made a selection of five images. Different persons, different aspects; five little stories from the square.
The figures were digitally treated, printed in life size, cut out and mounted on sheets of acrylic glass standing around the square.
Each picture was placed at excactly the spot where the person was situated at the moment the photo was taken. A little text on each acrylic plate told the exact time when the picture was taken (down to seconds).
Thus each object became a «reconstruction» or an «imprint of a moment». Each picture claimed: «Exactly this happened exactly here – at exactly that time».
The objects were lit during night time.

Photos: Dag Jensen