Siste TjueFjorten-video i bystyret / The last TwentyFourteen video in the council

(1 des 2015)
Demokrati-/videoprosjektet TjueFjorten er ennå ikke formelt avsluttet, selv om det har vært stille om det en stund.
I prosjektets siste fase har elever fra Media & Kommunikasjon ved Vardafjell Videregående bidratt med flere filmer.

Alle filmene i prosjektet har vært vist på møtene til Haugesund bystyre. De to siste filmene vises for bystyret i bystyresalen onsdag 2. desember kl 17. Vi møter en ungdomsleder med et sterkt engasjement for miljøet og samfunnet – og ei frisk og reflektert jente på ni.
Bystyremøtene er åpne for publikum, som kan sitte på galleriet. Så ta turen om du er interessert. Filmene blir presentert av to elever fra Vardafjell.

Les mer om prosjektet her, eller besøk prosjektets hjemmeside her.

English
The democracy / video project TjueFjorten (TwentyFourteen) has not been finished yet, even though it has been quiet around it for a while.
In the last phase of the project, students from the Media & Communication department of Vardafjell high school has contributed with several films.

All the films from the project have been screened at the meetings of Haugesund council. The two last films will be shown at their meeting on Wednesday the 2nd of December, at 5 PM. We will meet a youth leader with a strong engagement for environment and society - and a fresh and reflective nine year old girl.
The meetings are open to the public, who is allowed to sit on the gallery. So please come and watch if you are interested. The films will be presented by two of the students from Vardafjell high school.

Read more about the project here, or visit the project website here.