Hva skjer? / What's up?

(7. okt 2015)

I perioden framover kommer jeg ikke til å være særlig synlig med egne kunstprosjekter i offentligheten. Det skyldes at jeg jobber fram mot utstillingen jeg skal ha i Tysvær Kunstlag i oktober 2016. 
Utstillingen kommer til å vise nye sider ved meg som kunstner, og jeg trenger å jobbe grundig og uforstyrret for å trenge dypere inn i tematikk, teknikk og uttrykk.

I mellomtiden livnærer jeg meg ved å jobbe som kunstkonsulent, holde kurs og ta enkelte mindre oppdrag.

English:

I will not be very visible in the public with my art for a while. The reason is I´m working towards my solo exhibition in Tysvær Art Society in October 2016.
The exhibition will present new aspects of me as an artist, and I need to work thoroughly and undisturbed to reach deeper into the themes, techniques and expression before I show the work.

In the meantime I make a living working as an art consultant, lecturing and doing minor commissions.