Bilder fra tegnekurs / photos from drawing course

(17. nov 2015)
Det ble et inspirerende tegnekurs helga 13 - 15 november.
Hovedtemaet var skyggelegging og hvordan det hjelper oss å skape rom og volum i tegningene.
Vinterens/vårens kurs blir annonsert senest innen utgangen av november.

The drawing course Nov 13th - 15th turned out to be an inspiring one.
The main subject was shadow and light, and how it helps creating space and volume in our drawings.
The winter/spring courses will be announced before December.