sonARier

For video and English text, see below.

Multimedia installasjon, ”Høvleriet”, Haugesund 2001

Samarbeid med forfatter Mona Høvring og musiker Tom Roger Aadland
Teknikere: Paul Bårdsen og Paul Wathne
Tekstlesing: Arvid Gangsø

Saltvannsakvarier, videoprojeksjon og lyd

Video
Videoprojeksjonen var en sanntids overføring fra et undervanns videokamera som var senket ned i havna rett utenfor utstillingslokalet.

Lyd
I dette prosjektet fikk havet selv lov til å spille sin egen sang.
Tre enstrengs musikkinstrumenter (utviklet spesielt for prosjektet) ble senket i havet ved et kaianlegg to-tre kilometer fra utstillingsstedet. Hvert instrument var utstyrt med en pianostreng og et flytelement som beveget seg opp og ned med tidevann og bølger. På flyteelementet var det plassert en slags gripearm som gled opp og ned langs strengen (ikke ulikt en «bottleneck» på en gitar).
Ved hjelp av en elektromagnetisk avspillingsenhet og en gitarmikrofon ble det generert lyd som ble overført til utstillingslokalet via et miksebord i en brakke på kaien.
På denne måten ble klangen og de melodiske mønstrene bestemt av tidevannet og bølgenes størrelse og rytme. Ulike værforhold skapte ulike lydbilder, og forbipasserende båter gjorde straks utslag på lyden.

Tekst
En tekstsyklus ble skrevet til prosjektet av lyrikeren Mona Høvring. Tekstfragmentene ble lest inn og avspilt med ujevne intervaller sammen med klangen fra havet.

ENGLISH: "sonARias"
Multimedia installation, "Høvleriet", Haugesund 2001 
Collaboration with writer Mona Høvring and musician Tom Roger Aadland
Technicians: Paul Baardsen and Paul Wathne
Reading: Arvid Gangsø

Salt-water aquariums, video projection and sound.

Video
The video projection was transferred in real time from an underwater camera was lowered into the harbour just outside of the exhibition venue.

Sound
In this project, the sea itself was allowed to compose its own soundtrack. 
Three one stringed instruments (developed especially for the project) were lowered into the sea on a quay some two kilometres from the exhibition venue. Each of these was equipped with a piano string and a floating element that would move up and down according to the motions of the tide and waves. On the element was placed a metal tube that would slide up and down along the string (not unlike a "bottleneck" used in blues guitar playing). 
By means of a small electromagnetic device and an electric guitar pick-up, sound was generated and transferred to the exhibition space via a mixing console in a shed by the quayside. 
In this way, variations in pitches and «chords» was determined by the sizes and rhythms of the tide and waves. Different weather conditions would create quite different soundscapes, and passing vehicles would immediately affect the sound. 

Text
The writer/lyricist Mona Høvring wrote texts especially for the project. The fragments of text were recorded and played with irregular intervals along with the sound of the sea.

Video