Rekonstruksjon

For English text, see below.

Haugesund Billedgalleri / Haugesund Kunstforening 1996

«Rom i rommet» med sand, betongobjekter og bildeprojeksjon.

Fra min offisielle debututstilling.
Installasjonen var i hovedsak basert på et ”syn” jeg hadde noen år tidligere - svevende midt imellom søvn og våken tilstand en fredags ettermiddag på min svigermors blå divan.
Skiftende slides ble projisert fra utsiden mot endeveggene, men var også synlige fra innsiden. Motivene var fra familiealbum, historiebøker og dagsaktuelle aviser.

Høyteknologibedriften Petrotech ASA (nå Expro Petrotech) som tok på seg størsteparten av finansieringen fikk overta betongobjektene som en permanent utendørs utsmykning på bedriftens uteområde. Se Eldre Prosjekter

Prosjektet ble finansiert av:
Petrotech ASA (nå Expro Petrotech)
Billedkunstnernes Vederlagsfond

ENGLISH: "Reconstruction"
Haugesund Art Gallery / Haugesund Art Society 1996

A «room within the room» with sand, concrete objects and image projections.

From my official debut exhibition. 
The installation was based upon a vision I had some years earlier – in the twilight condition between sleep and being awake on my mother-in-law´s blue couch. 
Ever-changing slides were projected from the outside against the end walls; they were also visible from the inside. The motives were from family albums, history books and daily newspapers. 

The technology company Petrotech ASA (nå Expro Petrotech) funded the larger part of the project and would later purchase the concrete sculpture for permanent display in the company headquarters. See Early Projects

The project was financed by:
Petrotech ASA (now Expro Petrotech)
Billedkunstnernes Vederlagsfond