Suddenloop

For video, see below.

Video.
Animasjoner basert på kullstifttegninger, 3 – 4 projisert parallelt på galleriveggene.
Motivene forandret seg sakte til de var tilbake ved utgangspunktet. Ingen av animasjonene var identiske, men på to tidspunkt gjennom den 12 minutter lange loopen var alle bildene like, dog med forskjellige farger.

ENGLISH
Video.
Animations based on charcoal drawings, 3 – 4 projected simultaneously on the gallery walls.
The images slowly evolve until they return to their point of origin. None of the animations were identical, but at two points during the 12 minutes loop the images were the same - with different colours though.

Video