Islands of Certainity

Et utvalg av kulltegningene som dannet utgangspunkt for videoanimasjonene.

ENGLISH
A selection of the charcoal drawings that provided the basis for the video animations.