Bølge

For video, see below.

Animert lysboks / video
Lyset glir sakte over flaten og framhever av og til det ene eller andre ansiktet, men mesteparten av tida befinner det seg i ulike mellomposisjoner.
I de første utstillingene hadde arbeidet form av en lysboks. I de siste ble den erstattet av en videoprojeksjon på veggen.

ENGLISH: "Wave"
Animated light box.
Light moves slowly across the surface. Sometimes one face is accentuated, sometimes the other, but most of the time it will be in different in-between positions.
In the first exhibitions the work had the shape of a light box. In the latest this was replaced with a video projection on the wall.

Video