Dont't get caught in the act of becoming

For video and English text, see below.

Haugesund Kunstforening / Haugesund Billedgalleri 2006, Risør Kunstforening 2008, Rauland
Kunstforening 2009, Suldal Kunstlag / Suldal kulturhus 2009

Lys, video, tegninger, skulpturelle elementer, vibroakustikk og lyd.
Installasjonen var organisert i sju ulike enkeltverk, inklusive lydsporet – separate, men utformet for å klinge sammen. Gjennom video, lyd og skiftende lyssetting var uttrykket i bevegelse og forandring gjennom en 12 minutters loop.
Lydsporet «Jeg forandres – jeg er den samme» var utformet av Tom Roger Aadland og Jens Kristian Rimau etter mine generelt formulerte ønsker.

Prosjektet var teknisk komplisert og krevde bidrag fra en stor gjeng med ulike kompetansepersoner, de fleste fra Haugesundsområdet. Ingen nevnt, ingen glemt.
Bildene er fra den første visningen i Haugesund, utenom det siste, som er fra Rauland.

Følg linkene under for grundigere dokumentasjon av de sju enkeltelementene.

ENGLISH
Multimedia installation

Haugesund Art Gallery / Haugesund Art Society 2006, Risor Art Society 2008, Rauland Art Society 2009, Suldal Arts Centre / Suldal Art Society 2009

Light, video, drawings, sculptural elements, vibro-acoustics, and sound.
The installation was organised through seven individual works, including the audio track – separate, but designed to create a total impression. Video, sound and programmed lighting produced constant change and motion through a 12 minute loop.
The audio track «I change – I am the same» was designed by Tom Roger Aadland and Jens Kristian Rimau, based upon my general prescriptions.

The project involved a wide range of professionals from the most diverse fields, most of them from the Haugesund area. None mentioned, none forgotten.
The images are from the first show in Haugesund, except for the last one, which is from Rauland.

Follow the links below for documentations on the seven individual elements.

Castor og Pollux

Åpnet

Suddenloop

Islands of Certainity

Bølge

Kuppel

Prosjektet ble støttet av / The project was supported by:

GasNor, If, Sparebanken Vest, Haugesund Sparebank, Radisson SAS, Polytec, Deep Ocean, Karmsund Maritime, Haugesund Bok & Offset, Kystdesign, Fiberoptisk Lys Calco Kulturrådet, Haugesund Kultur & Festivalutvikling KF, Haugesund Kunstforening, norske KUNSTforeninger, Rogaland fylkeskommune, Risør kommune, Rauland Kunstforening, Suldal kommune

Video