Østebø Horneland Hana

For video and English text, see below.

Østebø Horneland Hana er en tverrfaglig improvisasjonsgruppe, dannet i 2016. Vi er:

Line Horneland - vokal og loops
Alf Terje Hana – gitar og elektronikk
Bernhard Østebø – kullstift

I våre improviserte stykker, som vanligvis varer drøyt 30 minutter, smelter det visuelle og det musikalske sammen. I en atmosfære av gjensidig inspirasjon skapes en helhetlig opplevelse hvor publikum kan følge et musikkstykke og en stor tegning i selve tilblivelsen.
Ved hjelp av stemme og gitar, elektronikk og loops bygges det opp klangrike og malende lydbilder som er i stadig endring, og som kommuniserer tett med tegningene som vokser fram fra det hvite papiret.

Våre opptredener egner seg i musikk- og kunstsammenhenger, ulike typer eventer, samt arenaer med fokus på tverrfaglige, improvisatoriske og eksperimentelle uttrykk.

(Fotos og videoer er fra øvelse i Bernhard Østebøs studio. Stillbilder fra videoopptak av Amund Håland)

For booking og mer info:
E-post:bern-art@haugnett.no
Tlf: 97733816
Facebook: Hana Horneland Østebø

Mer om medlemmene:

Line:
linehorneland.no

Alf Terje:
athana.no
www.myspace.com/dandylines
soundcloud.com/athana

Sonarophon (Line og Alf Terje):
rogalyd.no/artist/sonarophon
soundcloud.com/sonarophon

Bernhard:
bern-art.no

English:

Østebø Horneland Hana is an interdsciplinary improvisation group. We are:

Line Horneland - vocals, loops
Alf Terje Hana – guitar, electronics
Bernhard Østebø – charcoal

In our improvised pieces, often over 30 minutes long, images and music melt together. In an atmosphere of mutual inspiration an all encompassing experience is created, through which the audience can follow a piece of music and a drawing in the making.
By means of voice and guitar, electronics and loops, graphic and sonorous soundscapes are created, constantly changing and closely communicating with the drawings that emerge from the white paper.

Our performances are appropriate for music and art venues, different kinds of events, and arenas where interdisciplinary, improvisatory and experimental art expressions are in focus.

(Images and videos are from a rehearsal in Bernhard Østebø´s studio. Video stills from recording by Amund Håland.)

Booking and info:
E-mail:bern-art@haugnett.no
Phone: +47 97733816
Facebook: Hana Horneland Østebø

About the members

Line:
linehorneland.no

Alf Terje:
athana.no
www.myspace.com/dandylines
soundcloud.com/athana

Sonarophon (Line og Alf Terje):
rogalyd.no/artist/sonarophon
soundcloud.com/sonarophon

Bernhard:
bern-art.no

Video