Initz (2003 - 2013)

For video and English text, see below.

Initz

Improvisasjonsensemblet Initz var min første faste basis for tverrfaglig improvisasjon, og vi arbeidet sammen fra 2003 til 2013. Gruppa bestod av: Arvid Gangsø (fiolin), Tom Roger Aadland (gitar), Tore Jamne (trommer) og Bernhard Østebø (kullstift).

De tre musikerne improviserte musikk mens jeg lagde store tegninger i kullstift. Ingenting var avtalt på forhånd, utenom spilletiden (som regel rundt ti minutter per stykke). Det betyr at både musikk og bilde var totalimprovisert.
En Initz-opptreden var alltid en organisk og interaktiv prosess hvor musikere og billedkunstner inspirerer hverandre gjensidig underveis.

I 2016 tok jeg opp igjen den tverrfaglige improvisasjonen og innledet et fast samarbeid med vokalisten Line Horneland og gitaristen Alf Terje Hana i gruppa Hana Horneland Østebø.

I tillegg har jeg hatt leilighetsvise improvisasjoner med Wholy Martin, organist Julia Harbrecht, The Warzaw Village Band, Mari Boine og Hmm..JeBo (Hans Martin Molvik og Jon Eirik Bokn).

Live fotos: Edgar G. Bachel
Videoer produsert av Thomas Mortveit

For flere tegninger, se: Drawing

ENGLISH
The improvisation ensemble Initz was my first basis for interdisciplinary improvisation, and we worked together from 2003 till 2013.
The group consisted of: Arvid Gangso (violin), Tore Jamne (drums), Tom Roger Aadland (guitar) and Bernhard Ostebo (charcoal drawing)

The three musicians improvised music while I made large drawings in charcoal. Nothing was agreed on beforehand, except for the duration of the piece (usually around ten minutes). This means that both music and drawing were totally improvised.
An Initz performance was always an organic and interactive process where musician and visual artist inspired each other mutually.

In 2016 I returned to interdisciplinary improvisation and formed the group Hana Horneland Østebø together with singer Line Hordaland and guitar player Alf Terje Hana.

I have also done occasional improvisations with Wholy Martin, organist Julia Harbrecht, The Warzaw Village Band, Mari Boine and Hmm..JeBo (Hans Martin Molvik and Jon Eirik Bokn).

Live photos: Edgar G. Bachel
Videos produced by Thomas Mortveit

For more drawings, see: Drawing

Video