Improvised drawings

For English text, see below.
Et utvalg kulltegninger laget gjennom tverrfaglig samarbeid i improvisasjonsgruppene Initz (les mer) og Østebø Horneland Hana (les mer). Alle tegningene er totalt improviserte og tegnet i løpet av 5 – 40 minutt.

1 – 5: Initz. Dimensjoner fra ca 80 x 120 og ned til ca 55 x 75
6 – 8: Østebø Horneland Hana. Dimensjoner: ca 120 x 240 cm.
9: Detalj

ENGLISH
A selection of charcoal drawings made through interdisciplinary cooperation in the improvisation groups Initz (read more) and Østebø Hormeland Hana (read more). All drawings are improvised from scratch and drawn in 5 – 40 minutes.

1 – 5: Initz. Dimensions from approx. 80 x 120 and down to approx. 55 x 75
6 – 8: Østebø Horneland Hana. Dimensions: approx. 120 x 240 cm.
9: Detail