Exhibition Tysvær Art Society 2016

For English text, see below.

Min tilbakekomst til galleriformatet etter å ha jobbet med prosjekter i offentlig rom (permanente og temporære), scenografi og annet i mange år. Dessuten min første seriøse figurative utstilling.
Hovedteknikk: kullstift - men også noe video (se mer) og fargetresnitt (se mer).
Etter å ha jobbet så lenge i det offentlige rom, med de restriksjoner det innebærer, hadde jeg et sterkt behov for å jobbe «personlig» og intuitivt – hvilket jeg gjorde.
Det ble et prøvende, men svært inspirerende skritt i en ny retning. I kommende utstillinger kommer jeg til å videreutvikle dette uttrykket – bl.a gjennom å la det figurative gå inn i en dialog med et abstrakt uttrykk, inspirert av mine improviserte kulltegninger.

Noen av tegningene er solgt, noen få kommer jeg til å beholde, men en hel del av dem er fremdeles for salg. Ta gjerne kontakt om du ønsker å se nærmere på noen - uforpliktende selvfølgelig.

ENGLISH
My return to the gallery after working with public art projects (permanent and temporary), scenography and other stuff for many years. Also my first serious exhibition showing naturalistic works.
The dominating technique was charcoal – but there were also some video works (see more) and some colour woodcuts (see more).
After so much work in public spaces, with all the restrictions that implies, I felt a strong need to work «personal» and intuitive – which I did.
It was a tentative, but very inspiring step in a new direction. In my next exhibitions I will develop this expression further – among other things I will let the naturalistic element enter a dialogue with an abstract expression, inspired by my improvised charcoal drawings.

Some of the drawings are sold, some I will keep, but a number of them are still for sale. Don´t hesitate to contact me if you want to take a closer look at any of them – noncommittal of course.